MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

КАНДИДАТСТВАНЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТ

Необходими документи за селекция на бенефициенти по проект № BG051PO001-3.3.06/0026

ДОКТОРАНТИ

Критерии за подбор на докторанти

Молба докторанти

ПОСТДОКТОРАНТИ

Критерии за подбор на постдокторанти

Молба постдокторанти

МЛАДИ УЧЕНИ

Критерии за подбор на млади учени

Молба млади учени