MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ПРЕДСТОЯЩИ КОНФЕРЕНЦИИ

НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Научен форум "Образование,наука, икономика и технологии", който ще се проведе в периода 26-27 юни, 2014г. в гр. Бургас във Факултет по обществени науки, Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас.
Допълнителна информация можете да намерите на сайта на конференцията http://www.conference-burgas.com

2. Конференция на тема „Психолого- педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование“, която ще се проведе от 2-6 септември 2014г. в Творчески дом на СУ" Св.Кл.Охридски", гр. Китен.
Повече информация на прикачения файл

3. Международна Българо-Скандинавска научно-практическа конференция на тема „Учене през целия живот. Добри практики. Предизвикателства. Тенденции за развитие“под патронажа на Министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова. Конференцията ще се проведе в периода 4-7 юни 2014 г., КК „Слънчев бряг“, хотел „Колизеум”****
Повече информация на прикачения файл

4. Покана за международна конференцияна тема „Трансформиращите се общества – предизвикателство за социалната работа в Европа“- 22 - 27 август 2014 г., Ректорат на СУ, на която ФП е съорганизатор и домакин. Преподавателите и докторантите от факултета са освободени от такса правоучастие.
Повече информация на прикачения файл

5.   ESI’2014: Четвърта научна конференция “Образование, наука, иновации“, която ще се проведе в Европейски политехнически университет в периода 9-10 юни, 2014 година, гр. Перник, България.


МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

INTE 2014 : International Conference on New Horizons, June 25-27, 2014 Paris
Submition : Jun 16, 2014
http://www.int-e.net/
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=33494©ownerid=55832


CFP: MULTI.PLAYER 2 – INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE SOCIAL ASPECTS OF DIGITAL GAMING 2014 (MÜNSTER, GERMANY), 14. August – 15. August 2014
Submition: 15 April 2014
http://www.digra.org/cfp-multi-player-2-international-conference-on-the-social-aspects-of-digital-gaming-2014-munster-germany/


SPC/SGA - SeriousPlay - July 22 - 26 2014 California
Submissions closing April 10, 2014
http://www.seriousplayconference.com/


The International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies, Barcelona, 23 - 25 July 2014.
Abstracts submission: April 25th 2014
http://iceilt.com/


VS-GamesMalta 9-12 September 2014
Papersdue:
• Doctoral Consortium Papers: 30 April 2014
• Posters and Demos: 30 April 2014
• Industry Expo: 30 June 2014
Notification to authors: 30 April 2014
Virtual worlds and serious games
http://www.um.edu.mt/events/vs-games2014/call


16th Annual International Conference on Education, 19-22 May 2014, Athens, Greece
Submition: 1 April 2014
www.atiner.gr/education.htm