MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

УЧЕБЕН ПЛАН

Учебният план включва задължителни дисциплини във всяко едно от двете основни направления, както и списък от избираеми дисциплини и модули, формиращи специфични изследователски и академични знания и компетенции и знания и компетенции за кариерното развитие на докторанта.

Учебен план за докторанти в областта на педагогическите изследвания
и електорното обучение