MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

06-08.06.2014
Конференция с международно участие на тема „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука”

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в конференция с международно участие на тема „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука”, която ще се проведе на 6-8 юни 2014 г. в София, България, в Ректората на Софийски Университет “Св. Климент Охридски“. Тя се организира от Факултет по педагогика и Интегрален университетски център за електронно обучение на СУ.
Към конференцията ще се състои Докторантски научен семинар на тема .„Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика“. На нея вие ще имате възможност да представите резултатите от свои научни изследвания върху важните проблеми на съвременното образование и възпитание.

Повече информация може да получите на уеб сайта на конференцията: http://elde.e-center.uni-sofia.bg/