MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ГАЛЕРИЯ

01.05.2013
СНИМКИ НА ДОКТОРАНТКИТЕ ОТ ИНСТИТУТА В ЛОНДОН

11-16.09.2012
ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЕКТА В ГР. РИБАРИЦА

25.04.2011
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПО ПРОЕКТ № BG051PO001-3.3.06/0026