MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ОБУЧЕНИЕ В IOE

Програма на Докторантското училище в Лондон за настоящата академична година
http://doctoralschool.ioe.ac.uk/files/rt_handbook_1213_final.pdf

Заявление специализация в IOE