MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

Екипът за управление на проекта вклоючва ръководител, координатори, администратор и счетоводител.

PЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

доц. Румяна Пейчева-Форсайт

КООРДИНАТОРИ НА ПРОЕКТА

доц. Николай Цанев
доц. Елена Бояджиева
доц. Татяна Ангелова


АДМИНИСТРАТОР НА ПРОЕКТА

Вивиана Стефанова

СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

Мария Ленчева