MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

НОВИНИ

10.06.2014
Проведе се конференция с международно участие

Проведе се международна конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука и социалната работа", организирана от Факултета по педагогика и Интегралния център за електронно обучение. Към нея се състоя и докторантски научен семинар на тема: „Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика“. Конференцията беше открита от заместник-ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дпн Албена Чавдарова. Бяха изказани приветствия от доц. Бончо Господинов– декан на Факултет по педагогика и Ирина Николова, главен експерт в Дирекция „Образование“ на Столична община, която прочете приветствие от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.
Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, ръководител на проект „Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ“ представи проекта, информира аудиторията за постигнатите резултати и подчерта ползата от такъв тип докторантски проекти.
Докторантски семинар към конференцията:
Във втория ден на конференцията протече Докторантски научен семинар на тема: „Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика“. Докторантите представиха научните си изследвания, постигнатите резултати, споделиха своите идеи и опит в тази област. Получиха обратна връзка, ценни съвети и насоки за продължаващата работа по дисертационните си изследвания и бъдещи публикации.
Най-добрите доклади ще бъдат селектирани и публикувани в следващите броеве на „Списание на Софийския университет за образователни изследвания".

05.06.2014
Публикация на Илия Емилов в чуждоезиково списание

В резултат на участието на Илия Емилов в качеството му на бенефициент по проекта в провелата се през юли 2013 г. международна конференция „2nd World Conference on New Trends in Science Education“ 2-5 July 2013 в Краков, Полша - „Science education in the face of social change“ вече е факт поредната му публикация в чуждоезиково списание. Статията му „A Constructivist Learning Environment in Science Classes at Polish, Turkish and Bulgarian High Schools“ е публикувана в списание „Biology International".
Може да се запознаете със статията тук

01.06.2014
Новини за бенефициентите ни в Лондон

Във връзка с предлаганата възможност по проекта за едносеместриално обучение в Института по образованието в Лондон, бяха селектирани 3 от най-изявените бенефициенти попроекта. За периода от април до юли 2014 г. те ще посещават различни курсове, семинари и събития в Докторантското училище на Института по образованието, Лондон.

01.04.2014
Брой 1 от 2014 година на "Списание на Софийския университет за образователни изследвания"

"Брой 1 от 2014 година на "Списание на Софийския университет за образователни изследвания" вече е достъпен онлайн. В него могат да бъдат прочетени 6 публикации на бенефициенти, пост докторанти- бенефициенти по проекта, преподаватели и чуждестранни автори, които са на различни теми, свързани с електронното обучение.
“Списание на Софийския университет за образователни изследвания” е онлайн издание на Университетския център за електронно обучение, представящо в четири броя годишно научни публикации на резултатите от изследвания в областта на образованието.
Водеща задача на списанието е да представя публикации на докторанти, постдокторанти и млади учени в рамките на проект «Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в Софийския университет», Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” както и на техни колеги от цялата страна, работещи в областта на педагогическите изследвания и електронно обучение.

Линк към списанието

14.02.2014
Участие на бенефициенти в международни конференции

В резултат на участието на ас. д-р Марияна Илиева по проекта в качеството й на постдокторант в провелата се през юли 2013 г.международна конференция в Брайтън, Великобритания, вече е факт първата й публикация в чуждоезиково списание. Вторият брой на международното списание "Journal of Education" излезе на 14.02.2014 г. Статиите са много малко на брой, а селекцията е проведена между участници от две международни конференции, като общият им е брой около 800. Статията на ас. д-р Марияна Илиева получи високата научна оценка от редакторите в резюмето насписанието.

Може да прочетете статията на следния линк: Линк към статията