MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

НОВИНИ

25.10.2013
45-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие

Проведе се 45-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Образователни стандарти и природонаучна грамотност” която се състоя от 25 октомври до 27 октомври 2013 г. в гр. Габрово, в която взеха участие 4 бенефициенти по проекта.
Докторантите Надя Илиева, Илия Емилов, Вера Пангалова ,Борис Данаилов представиха своите доклади и споделят за участието си там като изключително полезно, както в професионален, така и в личен аспект, тъй като са развили своите умения за презентиране пред научна аудитория и ефективност на получената обратна връзка от академичната общност в съответното научно направление.

ПРИРОДОНАУЧНАТА ГРАМОТНОСТ И ПРОБЛЕМЪТ С РИСКА ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ - Вера Пангалова-Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО НА ИНЖЕНЕРИ - Надя Илиева

ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ - Борис Данаилов

КОНСТРУКТИВИСТКИ ПРАКТИКИ В НЯКОИ БАЛКАНСКИ СТРАНИ - Илия Емилов

Снимки от събитието в галерия

21-26.10.2013
Проведе се изнесено обучение на бенефициенти по проекта в гр. Боровец

Между 21 и 26 септември 2013 г. се проведе изнесено обучение на бенефициенти по проекта в гр. Боровец. На него бенефициентите представиха прогреса на техните научни изследвания и получиха обратна връзка, консултации и подкрепа от страна на специалисти от Института по образованието в Лондон, преподаватели в Докторантското училище и другите бенефициенти. Проведе се поредица от лекции свързани с проблематиката на учебните дисциплини в Докторантското училище. Гост лектори бяха д-р Ричард Фрийман и д-р Харви Мелър - преподаватели в Института по образованието в Лондон.

Изтегли програма на изнесеното обучение на Докторантското училище

Снимки от събитието в галерия

03-06.09.2013
Участие на бенефициенти в Международната научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

Във връзка с проведена научна конференция от 03 септември до 06 септември 2013г. в гр. Бургас 2-ма от бенефициентите на проекта взеха участие в нея. д-р Марияна Илиева- постдокторант в проекта и редовен докторант Виктория Георгиева. Те представиха своите доклади и споделят своето участие там като безценен опит както в и професионален, така и в личен план.Доклад на Марияна Илиева

Доклад на Виктория Георгиева

28-31.08.2013
Участие на бенефициенти в проведена научна конференция в гр. Бургас

Във връзка с проведена научна конференция на 28 август до 31 август в гр. Бургас 2-ма от бенефициентите на проекта, редовни докторанти взеха участие в нея. Константин Фиданчев и Йорданка Николова , представиха своите доклади и споделят участието си там като ценен опит както в изграждането и развитието на умението за презентиране пред научна аудитория,също така и ефективноста на получената обратна връзка от академичната общност в съответното научно направление.

Доклад на Йорданка Николова

Доклад на Константин Фиданчев

11-14.07.2013
Участие на постдокторант Марияна Илиева на международна конференция The Inaugural European Conference on Education 2013

От 11 до 14 юли 2013 г. се проведе международна конференция The Inaugural European Conference on Education 2013 на тема „Learning and Teaching Through Transformative Spaces” в гр. Брайтън, Великобритания. На нея взе участие постдокторант Марияна Илиева с доклад на тема „Mikhail Geraskov (1874-1957) methodological consepts of learning Physics”. Тя споделя преживяванията си там като изключително ценни и полезни както за професионалното, така и за личностното ѝ развитие.