MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ИЗНЕСЕНИ ШКОЛИ

21-26.10.2013
Проведе се изнесено обучение на бенефициенти по проекта в гр. Боровец

Между 21 и 26 септември 2013 г. се проведе изнесено обучение на бенефициенти по проекта в гр. Боровец. На него бенефициентите представиха прогреса на техните научни изследвания и получиха обратна връзка, консултации и подкрепа от страна на специалисти от Института по образованието в Лондон, преподаватели в Докторантското училище и другите бенефициенти. Проведе се поредица от лекции свързани с проблематиката на учебните дисциплини в Докторантското училище. Гост лектори бяха д-р Ричард Фрийман и д-р Харви Мелър - преподаватели в Института по образованието в Лондон.

Изтегли програма на изнесеното обучение на Докторантското училище

Снимки от събитието в галерия

11-16.09.2012
Проведе се изнесено обучение на бенефициенти по проекта в гр. Рибарица

Между 11 и 16 септември 2012 г. се проведе изнесено обучение на бенефициенти по проекта в гр. Рибарица. На него бенефициентите представиха прогреса на техните научни изследвания и получиха обратна връзка, консултации и подкрепа от страна на специалисти от Института по образованието в Лондон, преподаватели в Докторантското училище и другите бенефициенти.
Проведоха се поредица от лекции свързани с проблематиката на учебните дисциплини в Докторантското училище. Гост лектори бяха д-р Ричард Фрийман и д-р Харви Мелър - преподаватели в Института по образованието в Лондон.

Изтегли програма на изнесеното обучение на Докторантското училище

Снимки от събитието в галерия