MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА

Анализ на резултатите от изследването на мненията на докторанти в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение от Софийски Университет „Св. Климент Охридски” по отношение техните образователни потребности

Изтегли анализа на резултатите