MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

НАШИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ

ДОКТОРАНТИ
 
Ана Красимирова Грудева ФП
Божидар Петров Цветков ФП
Борис Данаилов Данаилов ФХФ
Ваня Иванова Градинарова ФНПП
Валентина Георгиева Петева ФП
Валерия Въчева Лавчева ФП
Венцислава Христова Стоянова ФНПП
Вера Георгиева Иванова-Пангалова ФП
Вероника Христова Козарева ФНПП
Виктория Енрико Георгиева ФСлФ
Вяра Атанасова Богатева ФНПП
Гина Панчева Колева ФНПП
Даниел Йорданов Петров ФП
Даниел Цветанов Нечев ФНПП
Даниела Георгиева Васева ФП
Даниела Иванова Рачева ФП
Десислава Тодорова Иванова ФП
Екатерина Николаева Средовска ФНПП
Иван Николаев Душков ФНПП
Ивелина Цвяткова Коцева-Георгиева ФФ
Илия Невенов Емилов ФХФ
Илияна Иванова Симеонова ФНПП
Ирина Стойкова Димитрова ФП
Йорданка Стойнова Николова ФП
Калина Петрова Гоцова ФНПП
Константин Кирчев Фиданчев ФНПП
Любка Кръстева Алексиева ФНПП
Магдалена Иванова Райкова ФНПП
Мария Емилова Пилева ФСлФ
Мария Николаева Николова ФП
Мария Николаева Стойчева ФП
Мария Николаева Стойчева ФНПП
Мариела Георгиева ФП
Милена Стефанова Великова ФНПП
Надя Иванова Илиева ФХФ
Надя Теодосиева Попова ФНПП
Неда Георгиева Жечева ФП
Николай Борисов Йорданов ФФ
Теодорина Петрова Милушева ФП
Яна Динкова Шишкова ФФ
 
ПОСТДОКТОРАНТИ
 
Берджухи Михран Лефтерова ФП
Благовесна Стоянова Йовкова ФП
Благовесна Стоянова Йовкова ФП
Мариана Иванова Илиева ФП
Светлана Петкова Ангелова БП